Лаптопи и хибриди

Лаптопи, хибриди за дома и бизнеса

Намерете

Преносими компютри

Визуализация:
- от продукти
- от продукти
  • Продуктът може да бъде различен от този на снимката.
  • Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграждане и/или допълнително закупуван хардуер, драйвери, софтуер или BIOS актуализация за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.

    Някои приложения се продават отделно; варира според пазара. Някои функции изискват актуализация до Windows 8.1. За устройства с Windows 8 актуализацията е налична в магазина на Windows. За устройства с Windows 8.1 актуализацията е налична в Windows Update. Необходим е достъп до интернет; може да бъдат приложими такси. Бутон за захранване е наличен на избрани устройства и може да не е наличен на показаното устройството.

    Моля, проверете спецификациите на продукта, посочени в информационния лист/документацията. Ако продуктът е в съответствие с EN 55022 клас А, използването на продукта в жилищни райони може да причини (при неблагоприятни условия) смущение при приемането на телевизионни /радио сигнали.

    HP се ангажира да предоставя информация на своите клиенти за химическите вещества в своите продукти, за да се спазят законовите изисквания като REACH (Наредба на ЕК No 1907/2006 на Европейския парламент и съвет). Отчет с информация за химическите вещества може да се намери на адрес: www.hp.com/go/reach.

    Настоящото се отнася до системи на HP с процесор Intel от 6то поколение или следващо поколение процесори на системи, доставяни с Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10 Pro, преминали към по-стара версия Windows 7 Professional, Windows 8 Pro или Windows 8.1: Версията на Windows, която работи с процесора или чипсетовете, използвани в тази система, има ограничена поддръжка от Microsoft. За повече информация относно поддръжката на Microsoft, моля, вижте често задаваните въпроси за жизнения цикъл на Microsoft на https://support.microsoft.com/lifecycle.