Φορητοί και υβριδικοί υπολογιστές

Φορητοί και υβριδικοί υπολογιστές για οικιακή και επαγγελματική χρήση
Η HP συνιστά Windows.

Εύρεση

φορητών υπολογιστών

Προβολές:
- από άρθρα
- από άρθρα
  • Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει.
  • Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημερωμένη έκδοση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.

    Ορισμένες εφαρμογές πωλούνται ξεχωριστά. Ισχύουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την αγορά. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται ενημέρωση των Windows 8.1. Για τις συσκευές με Windows 8, η ενημέρωση διατίθεται μέσω του Windows Store. Για τις συσκευές με Windows 8.1, η ενημέρωση διατίθεται μέσω του Windows Update. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις. Το κουμπί τροφοδοσίας είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες συσκευές και μπορεί να μην υπάρχει στην εικονιζόμενη συσκευή.

    Ελέγξτε τις προδιαγραφές του προϊόντος που θα βρείτε στα Φύλλα δεδομένων/Έγγραφα. Εάν το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 55022 Class A, η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές μπορεί να προκαλέσει (σε αντίξοες συνθήκες) παρεμβολή στο τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό σήμα.

    Η HP δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες στα προϊόντα της, όπως είναι απαραίτητο για να πληροί τις νομικές απαιτήσεις όπως το REACH (Κανονισμός ΕΚ Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου). Μπορείτε να βρείτε μια αναφορά χημικών πληροφοριών για αυτό το προϊόν στη διεύθυνση: www.hp.com/go/reach.

    Τα παρακάτω ισχύουν για συστήματα HP με επεξεργαστές Intel 6ης γενιάς και μελλοντικών γενιών, τα οποία παρέχονται με Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ή Windows 10 Pro που έχουν υποβαθμιστεί σε Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ή Windows 8.1: Η Microsoft παρέχει περιορισμένη υποστήριξη για αυτή την έκδοση των Windows που εκτελείται με τον επεξεργαστή ή τα chipset που χρησιμοποιούνται σε αυτό το σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη της Microsoft, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για τον κύκλο ζωής υποστήριξης της Microsoft, στη διεύθυνση https://support.microsoft.com/lifecycle.