SÄKRA VERKSAMHETSLÖSNINGAR

Ingenting är i säkra händer om era
skrivare inte är HP-säkrade

Skydda nätverket med HPs säkraste utskrifter.1

SÅRBARHETER
I ENHETER, INFORMATION OCH DOKUMENT.

Det kan finnas kritiska säkerhetsluckor i era bild- och utskriftsenheter. Använd säkra verksamhetslösningar för att åtgärda dessa risker.

OKRYPTERAD INFORMATION

INGEN HOTDETEKTERING

KÄNSLIGA DOKUMENT

ENHETER SOM INTE HAR KONFIGURERATS

OÖVERVAKAD ÅTKOMST

HÅLL ER UPPDATERADE

Se hur andra organisationer hanterar utskriftssäkerhet.

1. HPs mest avancerade inbyggda säkerhetsfunktioner är tillgängliga på HP Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran FutureSmart 4.5 eller senare, och baseras på HPs genomgång från 2018 av publicerade inbyggda säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Bara HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för integritetskontroll på BIOS-nivå med självläkande funktioner. Mer information finns på: www.hp.com/go/printersecurityclaims.

2. Baseras på HPs unika och omfattande säkerhetskapacitet utan extra kostnad bland leverantörer med över 1 miljon sålda HP Elite-datorer med 7:e generationens Intel® Core®-processorer och senare, Intel®-integrerad grafik och Intel® WLAN per november 2016. Mer information finns på: www.hp.com/go/printersecurityclaims.