Služby opráv a údržby tlačiarní pre podniky

Pre podnikové tlačiarne HP, na ktoré sa nevzťahuje záruka ani zmluva o údržbe
Dočasne nedostupné z dôvodu údržby. Prosím zavolaj: 02 6862 2071