ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ของ HP เพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับการบริการ
การย้ายระบบ

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อผู้เชี่ยวชาญจากทาง HP จะทำการติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลในการย้ายระบบ Windows 10 ของคุณสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า หรือการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ โปรดดูข้อมูลการติดต่อของแต่ละประเทศได้ที่หน้า ติดต่อ HP ของเรา

ข้อมูลของคุณ

หลังจากที่กรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจากทาง HP จะขอติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

* = ช่องที่จำเป็นต้องกรอก
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
หมายเลขโทรศัพท์
 
*
 
 
 
การส่งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือว่าคุณยินยอมให้ HP โทรติดต่อหาคุณ (ระบบโทรอัตโนมัติและ/หรือข้อความเสียงแบบบันทึกล่วงหน้า) เพื่อซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ หากคุณเลือก “ใช่” ที่วิธีการติดต่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือว่าคุณรับทราบและยินยอมให้ HP หรือตัวแทนของ HP ติดต่อคุณทางหมายเลขที่คุณให้ไว้ ผ่านระบบโทรอัตโนมัติเพิ่มเติมและ/หรือข้อความเสียงการตลาดผ่านโทรศัพท์แบบบันทึกล่วงหน้า อาจมีค่าบริการรับส่งข้อมูล การยินยอมไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการซื้อสินค้า ข้อตกลงและเงื่อนไข
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบถามของคุณด้านล่าง โปรดทราบว่าเราไม่สามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านแบบฟอร์มนี้ได้ หากต้องการรับการสนับสนุนทางเทคนิค ติดต่อ HP

คุณต้องการรับข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลอัพเดตด้านการสนับสนุน และข่าวสารกิจกรรมหรือไม่ เรียนรู้ว่าเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ จะสามารถปรับแต่งประสบการณ์ส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

โปรดระบุด้านล่างว่าคุณต้องการให้ HP ติดต่อคุณด้วยวิธีใด

 
 
 
 

HP เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ

หลังจากส่งข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว HP จะติดต่อคุณเพื่อติดตามผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนนี้ หากคุณต้องการอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับเต็มของ HP โปรด คลิกที่นี่ เรียนรู้ว่าเครื่องมือรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติสามารถปรับประสบการณ์การใช้งานในแบบของคุณได้อย่างไร