UNLOCKED DOORS (Những cánh cửa bỏ ngỏ)

Hãy xem nghiên cứu chỉ ra các máy in đang đứng trước nguy cơ dễ bị tấn công mạng tới mức nào

Nghiên cứu chỉ ra rằng các máy in đang đứng trước nguy cơ dễ bị tấn công mạng. Hãy đăng ký để truy cập báo cáo: Unlocked Doors (Những cánh cửa bỏ ngỏ)

Đăng ký để truy cập nội dung bảo mật in đáng giá.

CTA

Chỉ 16% số người tham gia khảo sát cho rằng máy in dễ bị tấn công bảo mật.1 Đã đến lúc phải suy nghĩ nghiêm túc về việc bảo vệ máy in của bạn.

Hãy điền và gửi biểu mẫu bên dưới để có quyền truy cập vào báo cáo.

Bắt buộc *

Có Không

Ngoài yêu cầu cung cấp thông tin này, HP có thể liên hệ với bạn để cung cấp các ưu đãi dành riêng cho bạn, bản cập nhật hỗ trợ và tin tức sự kiện không? Nếu có, vui lòng cho biết HP có thể liên hệ với bạn theo cách nào sau đây: *
Có Không
HP tôn trọng quyền riêng tư của bạn

Khi gửi đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được thông tin liên lạc tiếp theo từ HP về đơn đăng ký này. Nếu bạn muốn xem toàn bộ tuyên bố về quyền riêng tư của HP, vui lòng nhấp vào đây. Tìm hiểu cách các công cụ thu thập dữ liệu tự động cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

1. “Cuộc khảo sát của Spiceworks với 309 người ra quyết định về CNTT ở Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) và châu Á Thái Bình Dương (APAC), được thực hiện thay mặt cho HP vào tháng 11 năm 2016.

©Bản quyền 2016 HP Development Company, L. P. Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được coi là cấu thành tuyên bố bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc sai sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.